Τρεις ακόμα κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κινητικότητας σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε την Παρασκευή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις».

Εξαιρούνται:

  • Οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το Νοέμβριο του 2012 βάσει του ν. 4093/2012 και τοποθετήθηκαν σε νέες τους θέσεις. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «πλεονάζον» το προσωπικό εκείνο που μόλις πρόσφατα ζητήθηκε από φορείς ως αναγκαίο για την κάλυψη κενών στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος κινητικότητας, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορούσε 1.862 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΔΑΧ (κινητικότητα Μανιτάκη).
  • Οι συγγενείς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος.
  • Οι υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως για παράδειγμα το ΝΑΤΟ). Η εξαίρεση αφορά πάντως έναν αυστηρά προσδιορισμένος αριθμό εργαζομένων, συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί αποκλειστικά για την συμμαχικών υποχρεώσεων της χώρας σε διεθνείς Οργανισμούς.