Το Πρωτοδικείο της Αθήνας με τέσσερις (4) νέες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων διέταξε την άμεση επιστροφή των σχολικών φυλάκων των Δήμων Αθήνας, Αμαρουσίου, Μοσχάτου και Φιλοθέης στα καθήκοντα τους παρά την κατάργηση των θέσεων τους με τη διάταξη του άρθρου 80 ν.4172/2013.

Συγκεκριμένα έκρινε το δικαστήριο ότι η ανωτέρω διάταξη του νόμου είναι αντισυνταγματική και επομένως ανίσχυρη. Τούτο καθώς, όπως κρίθηκε, δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να καθορίζονται οι όροι απομάκρυνσης υπαλλήλων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της Διοίκησης, αλλά και τα προσόντα, οι ικανότητες και γενικά η υπηρεσιακή απόδοση των υπαλλήλων αυτών. Κρίνει μάλιστα το αρμόδιο δικαστήριο ότι οι δημοσιονομικοί λόγοι για αναδιοργάνωση της διοίκησης και περικοπή δαπανών θα πρέπει να υποτάσσονται στην ανάγκη τήρησης των συνταγματικών αρχών.

Ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των εργαζομένων επισημαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια με αυξανόμενη ένταση η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία δείχνουν περισσή προθυμία να παρακάμψουν ή και να αγνοήσουν χάριν της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. Ευτυχώς για όλους μας, ως εργαζόμενοι και πολίτες, η δικαστική εξουσία ως πραγματικά ανεξάρτητη υπενθυμίζει σε όσους το ξεχνούν ότι στη χώρα αυτή υπάρχει και ένα Σύνταγμα, το οποίο οφείλουμε όλοι να τηρούμε.

Για τη δικηγορική εταιρεία

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

Δημήτρης Βαλαβάνης                Δημήτρης Βασιλείου