Της Κατερίνας Κατή

Δικαστική δικαίωση για τους πρώτους 250 γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της ένταξής τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας με απόφασή του χορήγησε προσωρινή διαταγή για επιστροφή στα καθήκοντά τους σε 250 γιατρούς που εργάζονταν μέχρι πρότινος στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του Ν. 4238/2014 σε καθεστώς μηνιαίας διαθεσιμότητας μέχρι τη μεταφορά τους στις ΔΥΠΕ (τις διαδόχους του ΕΟΠΥΥ).

Δικαστική διαταγή κατά της …έξαρσης νοσημάτων

Με την προσωρινή αυτή διαταγή, που έρχεται σε μια περίοδο έξαρσης νοσημάτων, την ώρα μάλιστα που η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει παραλύσει, ο ΕΟΠΥΥ όσο και οι ΔΥΠΕ υποχρεώνονται να απασχολήσουν αμέσως τους γιατρούς, με βάση το προηγούμενο εργασιακό καθεστώς, και χωρίς να αναγκαστούν προηγουμένως να κλείσουν τα ιατρεία τους.

Το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει από τη βάση της αιτήσεως που έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο, σύμφωνα με την οποία:

● Η διακοπή λειτουργίας του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έστω και για ένα μήνα, αντίκειται προδήλως στο Σύνταγμα, αφού η παροχή των υπηρεσιών -και δη της υγείας- επιβάλλεται να είναι διαρκής και πρέπει να οργανώνεται ορθολογικά και όχι με τυχαία κριτήρια, όπως εν προκειμένω.

● Είναι ανεπίτρεπτο οι γιατροί και οδοντίατροι του ΕΟΠΥΥ να εξαναγκάζονται να διακόψουν βίαια το ελεύθερο επάγγελμά τους προκειμένου να ενταχθούν στις ΔΥΠΕ, χωρίς καν να είναι εκ των προτέρων βέβαιο το εργασιακό καθεστώς που θα έχουν σε αυτό, όπως προβλέπει ο Ν. 4238/2014.

Ομως η κρίση για κατάταξή τους σε βαθμό του ΕΣΥ πρόκειται να γίνει εντός οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου! Ετσι οι γιατροί αναγκάζονται να κλείσουν τα ιατρεία τους χωρίς να γνωρίζουν αν θα ενταχθούν τελικά στο ΕΣΥ ή όχι! Ούτε είναι επιτρεπτό -τονιζόταν στις αιτήσεις- να μη λαμβάνεται πρόνοια από τον νομοθέτη για ένα εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα προσαρμογής, με σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους, στους ασθενείς τους και τους εργαζομένους που απασχολούν.

Η έλλειψη μιας τέτοιας αναγκαίας μεταβατικής περιόδου προσαρμογής προσβάλλει τόσο την αρχή του κράτους δικαίου (άρθρο 25 § 3 Σ.) και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, όσο και το συνταγματικό δικαίωμα της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 § 1 Σ.) και το δικαίωμα στην προστασία της περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ.

Οι γιατροί επικαλούνταν και το δημόσιο συμφέρον που «επιβάλλει την παροχή τουλάχιστον μιας εύλογης μεταβατικής περιόδου.

Πολύ περισσότερο καθώς η διακοπή του ελευθέριου επαγγέλματος γιατρών και οδοντιάτρων οδηγεί αναγκαία στην απόλυση του προσωπικού που απασχολούν στα ιδιωτικά ιατρεία τους με σοβαρότατες κοινωνικές επιπτώσεις, και δη σε μια περίοδο τόσο υψηλής ανεργίας».

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι των εργαζομένων

Οι δικηγόροι που χειρίστηκαν την υπόθεση, Φωτεινή Δερμιτζάκη και Δημήτριος Βασιλείου, δήλωσαν στην «Εφ.Συν.»:

«Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τα δικαστήρια προβαίνουν με παρρησία στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

Εδώ μάλιστα η ανάγκη παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ήταν ιδιαίτερα επιτακτική, αφού πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τον ευαίσθητο τομέα της υγείας».