Στις θέσεις τους επιστρέφουν 307 συμβασιούχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν διεκδικούν την επάνοδό τους στους τομείς όπου απασχολούντο πριν τη λήξη των συμβάσεών τους. 
Κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης, την Παρασκευή, ο συνήγορος (Χρήστος Νικολουτσόπουλος) των συμβασιούχων υπέβαλε στο δικαστήριο αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που τελικώς έγινε δεκτή (από έδρας).
Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι, στην πλειονότητά τους από τον τομέα της καθαριότητας, επανέρχονται από τη Δευτέρα στις θέσεις τους, έως ότου το Πρωτοδικείο αποφασίσει οριστικά για την τύχη τους, κάτι που αναμένεται να συμβεί σε περίπου έναν μήνα.